Nieuw wachtwoord vragen

U kunt via deze weg een email ontvangen op uw bij Staes IT geregistreerde emailadres. Deze email bevat verdere instructies.
Wat is de som van 4 en 4?